onsdag 18 juni 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: ensamhet - en god sådan - id est: 'a sort of summi...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: ensamhet - en god sådan - id est: 'a sort of summi...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

för - just i dag - exakt 4 år sedan - namely den 18 juni år 2010 - så blev detta av mig - sort of - producerat'...