fredag 18 juli 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: John Keats' Letters (extract 1 of 4)

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: John Keats' Letters (extract 1 of 4)

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

för - i dag - exakt ett år sedan - dvs den 18 juli år 2013 - hittade jag detta på you tube...