fredag 27 mars 2015

bernur: Ett eget rum, Virginia Woolf

bernur: Ett eget rum, Virginia Woolf: ”[E]n kvinna måste ha pengar och ett eget rum, om hon skall kunna skriva romaner”. Så skriver Virginia Woolf i essän Ett eget rum ....

Inga kommentarer: