fredag 27 mars 2015

fyra ord...

10 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

und zwar: 'aber schade - es auszusprechen'...

Marianne Johansson sa...

under min arbetslöshetstid från maj 1985 till november år 1986 ägnade jag mej åt djupgående filosofiska 'studier'... (und zwar helt på egen hand... - ur eget djupt känt intresse...)

Marianne Johansson sa...

nu - plötsligt - aus irgendeinem grund - kom dessa 4 stycken ord upp i mitt medvetande:

Marianne Johansson sa...

'aber schade - es auszusprechen'...

Marianne Johansson sa...

alltså: några av de ord jag läste - och tog till mej - och funderade på - under den arbetslösa tiden... - för nu rätt många år sen...

Marianne Johansson sa...

jag hade i hamburg våren 1985 köpt några böcker med filosofiskt innehåll...

Marianne Johansson sa...

also: aussprechen - oder - vielleicht - u.U. - besser - dies - also etwas aussprechen - auszusprechen - nicht zu tun = aavstå från det...

Marianne Johansson sa...

varför? - något måste väl - av den som skrev orden - ha känts som en orsak till att - insiktsfullt välja - att aavstå... - eftersom ordet 'schade' står framför 'es auszusprechen'...

Marianne Johansson sa...

vad det var som det ansågs bättre att- sort of - 'aavstå från att ut-trycka...' - det kommer jag momentan nicht ihååg...

Marianne Johansson sa...

by the way: naturligtvis tyckte kungen av saudi att det var - hade varit - bättre om hon margot ej uttryckt det som hon uttryckte... en del kan känna sig skadade - 'såårade'?! - av något som sägs... en del säger nu att sverige har blivit skadat... det finns många sätt att se på saker och ting... Förståelse mellan människor som är meer än liite oolika varandra - alltså - kanske sogar - mycket - kanske t o m oerhöert - olika varandra - kann - u.U. vara svåårt att uppnå.... sånnt ä liiivet... som en gång - på 60-talet - anita lindblom sjöng...