söndag 7 maj 2017

Brigitte et Emmanuel Macron

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

madame brigitte macron har tillryggalagt en levnadslängd av ej mindre än 24 dagar plus hela 64 år!! - eftersom hon blev född redan den 13 april år 1953... - hennes make - monsieur emmanuel macron - har tillryggalagt en levnadslängd av bloss - blott och bart - 16 dagar plus 4 månader plus bloss - blott och bart: 39 år!! - rent åldersmässigt skulle hon - brigitte macron - ha kunnat vara emmanuel macrons moder - eftersom brigitte macron redan hade hunnit bli 24 år plus 8 månader plus 8 dagar gammal när emmanuel föddes! - so was!