torsdag 4 maj 2017

More Brendel: Schubert Op. 90/36 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

i morgon - den 5 maj år 2017 - så har alfred brendel tillryggalagt en levnadslängd av 4 månader plus hela 86 år! - eftersom han blev född den 5 januari år 1931...

Marianne Johansson sa...

'att tillryggalägga en levnadslängd'... - varför ut-trycker jag mig solchermassen? - ja - das kann man sich fragen... (själv har jag ännu ej tillryggalagt en levnadslängd av 75 år... men om jag immer noch 'alive' bin den 17 november detta år... ja då... vielleicht... könnte so was möglich sein - zu passieren...)

Marianne Johansson sa...

my way of expressing myself är väl - torde kanske vara - individuellt - persoonligt - liknar ingen annans... ja 'på gravens rand' kann man wohl - meines erachtens - sig detta unna...

Marianne Johansson sa...

har inte jag i rätt många år på olika kontor varit tysk korrespondent? - jo! - det var under min första dryga halva av mitt yrkesverksamma liv... sedan hade jag fått nog av kontor och skrivmaskin - och spårvagnsförarjobbet blev därefter mitt levebröd under 17 år... varav det sista året jag sjukskriven var...

Marianne Johansson sa...

jag är ingen akademiker - dotter till en arbetare som jag är/var...

Marianne Johansson sa...

welche lebenslänge hat franz schubert zurückgelegt? - antwort: 19 dagar plus 9 månader plus 31 år! - han blev - thus - ej så där speciellt gammal... hans födelsedag var den 31 januari år 1797 och hans dödsdag: den 19 november des jahres 1828... just årtalet 1897 får mig att tänka på min far - axel johansson - som - thus - föddes etwa 100 år efter det att franz schubert hade blivit född - tillryggalagd levnadslängd för min fader: 28 februari år 1897 - 21 augusti år 1972...