måndag 22 maj 2017

Richard David Precht spricht mit General a.D. Harald Kujat, 22.05.20171 kommentar:

Marianne Johansson sa...

mycket upplysande! - dank meiner deutsch-kenntnisse kann ich - in der tat - alles was hier gesagt wird verstehen! - så ein 'skryyt' (= svenskt ord!) - warum kann jag ej få unna mig lyxen att på egen blogg försöka ein bisschen 'skryyta'?! - dessa 'förståsigpåare' som här talar - talar faktiskt en mycket good tyska - klar och tydlig - och ej alltför forcerat - som fallet är när ken jebsen talar! ...