måndag 8 maj 2017

Tomas von Brömssen

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

den levnadstid som tomas von brömssen tillryggalagt är - in fact - 5 månader och 21 dagar kortare än den motsvarande tiden lilla 'moi' tillryggalagt... när jag had blivit 5 månader och 21 dagar gammal - d.h. am 8. mai des jahres 1943 då - först då - blev han - tomas brömssen - född... - men en åtminstone ungefärlig gleichaltrigkeit kan man nästan säjja vorhanden ist...

Marianne Johansson sa...

'hade' i st f 'had'...