onsdag 7 juni 2017

Malte Persson - Albert Bonniers Förlag

Malte Persson - Albert Bonniers Förlag

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

vad jag har kunnat se så framgår ej någonstans var han blev född och var han hade sin uppväxt... jedoch har jag kunnat konstatera att han blev född den 7 december år 1976... (som en liten - obetydlig - jämförelse: jag blev född etwa 34 år tidigare...)

Marianne Johansson sa...

jag har häromdagen gjort mig själv som följare till honom på twitter...

Marianne Johansson sa...

en gång skrev jag en liten kommentar till honom - malte persson... han svarade: 'självklart - tack för påpekandet'... på det svarade jag: 'tack för erkännandet'... (jag har - gott sei dank - genom året alltsedan tidiga ungdomen - sort of - en aning - förkovrat mig i den tyska grammatiken - mest under mina ca 20 år som 'tysk korresp' på olika företag i sverige - och sen en aning när jag - sen ht -83 - några få terminer på kvällstid försökte an aning vidare bilda mig vid tysk inst vid gu...)

Marianne Johansson sa...

'genom åren' i st f 'genom året'...