tisdag 18 juli 2017

Henrik Ekengren Oscarsson: Vem tar vem? Ömsesidiga sympatier hos partiernas s...

Henrik Ekengren Oscarsson: Vem tar vem? Ömsesidiga sympatier hos partiernas s...: Vem tar vem? Det parlamentariskt osäkra läget inbjuder till allsköns analyser och spekulation i regeringsfrågan inför valet 2018 (se t ex Le...

Inga kommentarer: