onsdag 4 juli 2018

Nydahls kustvandringar: Tankarna rör sig kring döden

Nydahls kustvandringar: Tankarna rör sig kring döden: Foto: Astrid Nydahl Döden kom i flera olika gestalter de gångna veckorna. Jag tar fram Montaignes essäer i Jan Stolpes översättning o...

Inga kommentarer: