torsdag 11 oktober 2018

Birger Schlaug: Gomorron, inom kort presenteras utredningen om Sve...

Birger Schlaug: Gomorron, inom kort presenteras utredningen om Sve...: När ICAN, den internationella koalitionen mot kärnvapen, mottog Nobels fredspris för sitt arbete med att driva fram konventionen fälldes m...

Inga kommentarer: