torsdag 11 oktober 2018

Hearing Exposes Brett Kavanaugh Temperament Problem, Credibility Issues ...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

in america these sort of things appear - apparently... (om engelska - amerikanska - språket här - meinerseits - alldeles korrekt är - det veet jag ej...) (tyska språket är det utländska språk jag i mitt liv ägnat mest tid åt att försöka efter bästa förmåga förkovra mig i...)