söndag 28 oktober 2018

Nydahls kustvandringar: Etienne de La Boétie: Avhandling om frivillig unde...

Nydahls kustvandringar: Etienne de La Boétie: Avhandling om frivillig unde...: Etienne de La Boétie SÖNDAGSLÄSNING. I sin essä  Om vänskap  (kapitel 27 i  Essayer , bok 1, i översättning av Jan Stolpe) skrive...

Inga kommentarer: