måndag 29 november 2010

Cronache di Maja: The absence of Mr Naipaul

Cronache di Maja: The absence of Mr Naipaul: "VS Naipaul skulle ha varit där. Celebert. Några turkiska författare hade protesterat emot att han var inbjuden. Naipaul valde att stanna hem..."

Inga kommentarer: