tisdag 30 november 2010

good morning sunshine

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

att förlåta sej själv - det är väl lätt - men är det lika lätt att förlåta andra?

Marianne Johansson sa...

vad jäller en själv så veet man ju faktiskt varför man ej kunnat vara på annat sätt än det sätt man varit på... var och en vet ju ejentligen bäst själv hur det förhåller sej med en själv - ingen annan kan ju exakt förstå - känna sej in i - hur man själv kännt det - upplevt det - oolika männischor har oolika - sort of - gener - olika - sort of - föräldrar - olika sort of uppväxtförhållanden - olika - sort of - skolor - olika försök att - sort of - klara sej i livet - i det liv - i det samhälle - som för tillfället - sort of - 'råder'...

Marianne Johansson sa...

som jag förut någon gång här på min blogg skrivit - så har jag - när jag nu - 'på gravens rand' - sort of - rannsakar mig själv och det liv som har varit mitt - givit mig själv betyget 'ig' - dvs 'ej godkänd'... - jag ägnar mig alltså ej åt någon form av självhävdelse... det vore mig främmande... - 'bescheiden zu sein' - det är väl ... ja vilket ord ska jag välja? - att vara 'ödmjuk' - det är väl ett tecken på vishet - eller(?) - ja - jag vill gärna ge ett intryck av att vara 'ödmjuk' - varför skulle jag ej vilja det - nu - sort of - på 'gravens rand'... - mitt liv har i mångt och mycket varit - så som jag upplever det - ett totalt misslyckande... bl a därför att - på grund av att - min förstfödde son sen den 28 december år 2006 (- efter att mycket tragiskt ha avlidit i bergsjön den 30 november år 2006 - för - idag - exakt 7 år sedan -) ligger i en gammal begagnad grav och ruttnar... (där även - i samma grav - jag kommer att göra sammalunda...)

Marianne Johansson sa...

ifall Någon skulle undra: jag veeet att det egentligen stavas 'gäller' - alltså inte - egentligen - så som jag skrivit - stavat: 'jäller'... jag staavar så som jag själv känner för det - här på min egen blogg - ofta brukar jag liksom - förschööker jag liksom - få fram uut talet - betooningen - genom att skriva - stava - som jag jöör...