torsdag 11 november 2010

hur att uppfattas...

1 kommentar:

Marianne Johamsson sa...

hur att uppfattas - hur att bli sedd - hur att bli betraktad - för att ej säga bli bemött - 'mitunter' - påverkar andras sätt att upfatta mej mej? - certainly - why not?