fredag 26 november 2010

i dialog med...

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"därför att vi upptäcker oss själva först i dialog med andra" = sid 518 i svante nordins bok -'studentlitteratur'- "filosofins historia" - under kapitelrubriken "existensfilosofi och fenomenologi hos marcel - weil - lévinas och ricoeur" - detta var alltså gabriel marcel - 1889-1973 - som - bl a - med dessa ord beskrevs...ps: jag har ett intresse för filosofiska frågor - skrev hösten 2007 in mej på fil inst vid gu - och inköpte denna bok 'filosofins historia - gick och lyssnade sex torsdagskvällar av tio möjliga - på kent gustavsson i stora hörsalen på humanisten - det blev inget mer - inga poäng tagna ingen tentamen gjord - jag bevistade även fil föreningens sammankomst - blev t o m medlem i den föreningen - den hösten - dels den 25 sept - dels den 9 november - det var allt - jag gjorde oxå hjälplösa små försök att få igång någon sorts dialog med bengt brülde - per e-mail och brev - tämligen utan resultat...

Marianne Johansson sa...

jo han svarade artigt och vänligt - det kan jag säga om honom - han är vad jag tror mig om att ha kunnat förstå en bildad man...

Marianne Johansson sa...

de två nämnda datumena - 25 sept och 9 nov - under den höstterminen år 2007 - då jag var en medlem av fil föreningen vid gu - var jag alltså närvarande vid 'sammankomsten' som denna förening hade - jag var åhörare i publiken och jag dristade mig även att 'begära ordet' och sa något som antagligen verkade högst malplacerat och obegripligt i sammanhanget... jag deltog ej i 'samkvämet' med tillhörande 'ölförtäring' efteråt - jag är helnykterist och intresserar mig ej för sådant...

Marianne Johansson sa...

på senare tid har jag fått upplevelsen av ordet 'dialååg' som något mycket nedsättande... ordet används visst för att få kriminella att ta reson och göra så som någon överhet har bestämt - även äldre varelser - typ 'moi' - kan bli utsatt för 'dialog'... alltså få känslan av att inget betyda - någon annan som skall utföra dialååg ska övertyga den stackars individen om vad som denna överordnade anser vara bäst... som jag skrev på min blogg 'keinerlei' i går under något jag förde över från 'nyhetsmorgon' - med hon ribbing som vet hur man bör uppföra sig - även mot äldre - så skrev jag alltså kommentarsmässigt att jag på senare tid - efter en del funderande - kommit fram till att i stället för ordet 'äldreomsorg' borde benämningen - och 'förfarandet' - attityden - förhållningssättet - 'äldrerespekt' vara det 'förhärskande' - det som borde prioriteras framför annat - dvs att visa respekt för - gentemot -en männischa som har en hel del år av erfarenhet bakom sig... levnadserfarenhet bör kunna ha ett visst värde...