fredag 28 oktober 2011

UE Mahler Interview with Kent Nagano

5 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

..."left behind..."

Marianne Johansson sa...

denne - som jag tycker - mycket sympatiske man - som jag aldrig förut stiftat någon som helst bekantskap med - föddes den 22 november år 1951..

Marianne Johansson sa...

vaarrförr det blev endast tvåå punkter effter min kommentar igår klockan 19:50 - det begriiper jag ej - det s k a l l vara tre punkter = ...

Marianne Johansson sa...

Mahler himself declared: "My time will come."

Marianne Johansson sa...

"...influenced..."