tisdag 13 december 2011

Från tillväxt till utveckling: Medier finansieras av koldioxidutsläpp

Från tillväxt till utveckling: Medier finansieras av koldioxidutsläpp: Tyvärr är det så att de politiska journalisterna inte är insatta i klimatfrågan. De är rent av obekväma med denna typ av frågor. Därför fö...

Inga kommentarer: