lördag 25 februari 2012

jag får...

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

jag får hålla mig till min egen blogg med mina kommentarer till det han birger schlaug skriver på sin blogg - vid två tilltällen har jag skrivit kommentar på hans blogg - den första kommentaren var när jag just upptäckt att han har en blogg och gick igenom allt han skrivit och upptäckte inlägget 'stoppa fiaskot i afghanistan!' - därunder skrev jag ungefär så här "som en som lyssnat mycket på noacm chomsky - och tagit intryck av vad han har att säga - så är det väl ganska lätt att förstå vad jag tycker..." - den kommentaren blev publicerad! - men han - å sin sida - skrev ingen kommentar till min kommentar - den andra gången jag dristade mig att skriva en kommentar på hans blogg var med anledning av att en miljöpartist - boende någonstans i västra sverige - sagt något om 'medborgarlön' - jag hakade då på detta och skrev 'medborgarlön: JA!' - detta fick inte bli publicerat - varför? - efter detta att jag fick uppleva att den tydligen för schlaug kände miljöpartimedlemmen fick sin kommentar publicerad - medan minn kommentar - som var en direkt följd av det denne miljöpartimedlem uttryckt - blev av schlaug bortraderad - blev jag så besviken att jag med en gång tog bort en massa av det jag från schlaugs blogg fört över till min blogg - endast ett mycket ringa fåtal av alla de schlaug-överföringar jag hade gjort finns alltså nu kvar på min blogg - och beslutet jag fattade var: aldrig mer att jag skriver något på hans blogg - jag fick känslan att jag liksom EJ DÖG! - ingen rolig känsla precis - men det är sådant man får uppleva emellanåt - jag har upplevt sådant mer än en gång i mitt liv - så jag har erfarenhet i det avseendet...(jag har med avsikt skrivit ordet 'minn' med två 'n' - för att verkligen betoona just dä ordet...)('dä' är här lika med 'det'... - ifall någon skulle undra...)

Marianne Johansson sa...

jag är uppvuxen med bred väschöttska - min moder hade det tungomålet - min far däremot var från östergötland - från koppetrop - ulrika - kisa - utanför linköping - och talade därför ej väschöttska - i min tidiga ungdom - mycket tidiga ungdom - då birgitta andersson var mycket populär med sin breda väschöttska så hade jag en hemlig dröm att kanske skulle oxå jag kunna bli en sån som hon - det är kanske därför jag nu i 70-årsåldern försöker kompensera mig på något sätt - och uttrycka mig på den breda väschöttska som jag emellanåt tycker är så rolig att uttrycka sig på...(ja här i skriven form blir det alltså rent stavningsmässigt jag försöker få fram min väschöttska...)

Marianne Johansson sa...

'noam' i st f 'noacm'...