onsdag 21 mars 2012

NSA Whistleblower Thomas Drake Prevails in Unprecedented Obama Admin Cra...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

"...not to speak out!" - även om man tycker något är fel - så ska man tydligen ändå - trots det - hålla tyst - för säkerhets skull... - det kan ju vara olika för olika vad man liksom tycker är fel - eller vad man kanske - unter umständen - ibland kan tycka inte är det - alltså tolkningar finns många - som jag ibland har valt att uttrycka det - 'det finns - egentligen - lika många tolkningsmöjligheter som det finns männischor' - har man sagt så - använt sig av så försiktiga ordalag - så behöver man väl inte vara rädd för att bli dömd - 'dömen icke på det att I icke själva må bliva dömda!' -vem vill döma - och därmed själv bliva dömd - 'qui peut juger?' - vem som helst kan väl döma utifrån sina egna förutsättningar - sen kan ju andra utifrån andra förutsättningar döma tillbaka den som dristat sig till att utifrån egna förutsättningar döma...