söndag 13 maj 2012

Är Google en parasit?

14 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

jag har nyss läst det peter wolodarski skrev i dn på ledarsidan söndagen den 26 februari år 2012 "tvinga inte Estelle att fördöma islam" - han skriver otroligt bra han peter wolodarski...

Marianne Johansson sa...

"under åren kring 1530 sattes många ord på pränt av lärde gudsmän i staden wittenberg - dessa ord - den augsburgska bekännelsen - präglar än i dag den protestantiska kyrkan - den 25 juni 1530 upplästes bekännelsen för kejsar karl V - efter vissa komplikationer och omskrivningar antogs den av svenska kyrkan vid uppsala möte år 1593 -

Marianne Johansson sa...

- 1500-talets tyska teologer visste mycket om den lutherska tron men var bristfälligt informerade om vår egen upplysta - fördomsfulla tid - den augsburgska bekännelsen innehåller därför passager som i nutidens ögon är stötande - förutom att ta kraftigt avstånd från nattvardsvin fördömer bekännelsen kätterier - såsom bl a 'muhammedanerna' - alltså muslimerna - även andra kätterier kläms åt i den augsburgska bekännelsen - den är givetvis en direkt stridsskrift mot katolska kyrkan men passar också på att ta avstånd från 'nu utspridda judiska läror' -

Marianne Johansson sa...

- bekännelsen är med andra ord ett barn av sin tid - liksom bibeln och koranen - om samfunden och dess medlemmar väljer att tolka dessa skrifter bokstavligt eller inte är upp till dem själva - men ett problem - aktualiserat just i dessa dagar - är att bekännelsen också är en del av den svenska grundlagen - successionsordningen från 1810 - lätt modifierad 1979 - slår fast 'att konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran - sådan som den - uti den oförändrade augsburgska bekännelsen - samt uppsala mötes beslut av år 1593 - antagen förklarad är' -

Marianne Johansson sa...

'konung' gäller för övrigt även drottning - om prinsessan estelle en dag beträder tronen kommer hon först att tvingas ta avstånd från islam - denna anakronism uppmärksammas då och då - senast i en artikelserie i gt/kvällsposten i fjol - där beskrivs hur det faktiskt talades om att lyfta bort kravet på 'den rena - evangeliska läran' senast 1992 - när statskyrkans avskaffande utreddes - men ingenting hände - år 1992 ska det ha varit kungen själv som tydligt markerade motstånd mot en förändring -

Marianne Johansson sa...

- centerpartisten bertil fiskesjö - som var med år 1974 när successionsordningen skrevs om och kungen förlorade sin formella makt - sade till gt att frågan om religionstillhörigheten då aldrig fanns på dagordningen - 'det var ingen som nämnde det och jag kom inte att tänka på det ens - jag tror inte att någon reflekterade över det på allvar' - sade han till gt/kvällsposten -

Marianne Johansson sa...

- centerpartisten bertil fiskesjö - som var med år 1974 när successionsordningen skrevs om och kungen förlorade sin formella makt - sade till gt att frågan om religionstillhörigheten då aldrig fanns på dagordningen - 'det var ingen som nämnde det och jag kom inte att tänka på det ens - jag tror inte att någon reflekterade över det på allvar' - sade han till gt/kvällsposten -

Marianne Johansson sa...

- men vad förtjänas att reflekteras på allvar om inte sveriges grundlagar och statsskick? - nu är det som om den sista rediga tanke som tänkts i dessa frågor härstammar från år 1810 - sedan dess tycks den augsburgska trosbekännelsens anakronismer bara ha glidit med -

Marianne Johansson sa...

- i dag finns inga grundlagshinder för en svensk regent att vara alkoholist - nazist - kommunist eller brottsling - vad som däremot är förbjudet är att inte tro på gud - eller att kalla gud för deus - jahve eller allah - med tanke på alla fördomar som ateister - judar - katoliker och nu muslimer utsatts för i vårt land är förbudet helt orimligt -

Marianne Johansson sa...

- den svenska statskyrkan avskaffades år 2000 - monarkin bör gå samma väg - även dess förespråkare måste inse att det åtminstone är dags att avskaffa kronkyrkan" - DN 26/2 2012 (visserligen står inte hans - peter wolodarski's - namn - efter denna ledare/krönika - men jag antar att det är hans ord - jag tycker att detta sätt är typiskt för honom att uttrycka sig - han kan verkligen uttrycka sig - otroligt bra - jag kanske inte alltid tycker precis som han - men jag tycker det han skriver oftast är mycket läsvärt och jag beundrar hans förmåga att använda sig av det svenska språket... i detta fallet tycker jag iaf precis som han...)

Marianne Johansson sa...

peter wolodarski och hanna fahl är gleichaltrig - båda födda år 1978 - alltså året innan min förstfödde son föddes - peter wolodarski är ju politisk redaktör på DN och hanna fahl är DN-journalist... peter wolodarski föddes redan den 15 april år 1978 - hanna fahl föddes först den 23 oktober år 1978... (min förstfödde son - som avled den 30 november år 2006 - föddes den 21 januari år 1979...)(jag föddes - liksom hanna fahl och hennes mor - inger johansson - i lidköping - året för hanna fahls moders födelse var 1943 - mitt födelseår var år 1942...)

Marianne Johansson sa...

'embedding disabled by request' - så står det... 'är google en parasit?' detta som han peter wolodarski säger i detta ämne kan tydligen - i stället för här på min blogg - avlyssnas på you tube...

Marianne Johansson sa...

jag konstaterar - glädjande nog - att nu kan man ta del av allt det som wolodarski säjjer... det gick visst inte dåå - för ett år sen...

Marianne Johansson sa...

hur fattigt vore ej mitt liv om jag ej hade mitt google konto - inkl Blogger blogg - och mitt you tube konto! - jag känner mig varje dag oerhört berikad - och det helt gratis! - av allt som jorden runt finns att tillgå - via you tube!