lördag 26 maj 2012

Klappa händerna 4

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

glädje - barn emellan - barnslig glädje - glädje kan dock ej allenarådande få existera hur länge som helst - både glädje och sorg - det är det som livet sort of består av - sorg och glädje kanske somehow är varandras 'förutsättning' - olika sidor av samma 'mynt' - att känna glädje är ju möjlig eftersom man innan haft anledning känna sorg och när ej längre sorgen håller i sig så förbyts sinnesläget i stället i glädje - men sådana sinnestillstånd kan alltså ej - som jag tror mig förstå - hålla i sig hur länge som helst - liksom pigghet och trötthet ej heller kan hålla i sig hur länge som helst - vila - sömn - är en nödvändighet... pigghet kan man alltså få uppleva efter vila och sömn och efter pigghet - och kanske t o m viss form arbete - så kommer av naturnödvändighet trötthet och förhoppningsvis sort of 'livgivande' sömn... - men en som tycker sig uppleva vare sig glädje eller sorg - utan hela tiden befinner sig i ett slags 'mellanläge' - vare sig det ena eller andra - kanske ett slags balanserat läge - kanske har det ibland helt enkelt med personlighetstypen att göra - ja i viss mån naturligtvis...

Marianne Johansson sa...

blir man på något sätt påverkad av detta - sort of - 'ansiktsuttryck'? - ja gewissermassen - tatsächlich - although - som man ju faktiskt är medveten om - det - alltså det halvcirelkformade leendet - endast är något som har blivit ditritat på en boll... att färgen just är gul - och kanske man blir påmind om en leende sol - kanske oxå påverkar...