fredag 21 juni 2013

av...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

av oviktighet... att vara - sein - av oviktighet... von unwichtigkeit sein... ich bin von unwichtigkeit... von unwichtigkeit bin ich... to be or not... das not to be sein - det att ej vara - det att vara av oviktighet - bedeutungslos... bedeutungslosigkeit... bedeutungslosigkeit kann - unter umständen - vielleicht - von bedeutung sein... oder? / midsommarafton fredag den 21 juni år 2013 - vecka 25... / ps: eftersom jag - varande så gammal som 70 år - 7 månader och 4 dagar - befinner mig - sort of - 'på gravens rand' - så uttrycker jag mig anpassat därefter...