torsdag 27 juni 2013

hur en personlighet kan yttra sej...

"talet - en del av vår personlighet - vi talar olika - hos vissa är rösten ljus och hos andra mörk - en del har ett så högt tonläge att rösten låter gäll - andra har påfallande hesa röster och åter andra har ett speciellt sätt att uttala t ex r- och o-ljuden - vår röst är något mycket personligt och våra bekanta kan därför lätt känna igen oss på rösten - det finns röster - som vi tycker är vackra - intressanta - påfrestande och sådana som ger speciella associationer - inte bara rösten utan också sättet att tala är nära knutet till vår personlighet - hos somliga flyter talet lätt- och med verklig elegans kan de forma de mest invecklade meningar - andra talar mera korthugget men med stor fasthet - och vissa tar om - söker efter ord - gör omotiverade pauser osv - eftersom talet är så intimt förknippat med vår egenart så är kritik mot vårt sätt att tala ofta något känsligt - anmärkningar uppfattas mer eller mindre medvetet som en värdering av hela vår personlighet - därför är det så svårt att genom uppmaningar av typen 'tala högre!' - 'tala tydligare!' och 'tala inte så fort!' få någon att ändra sitt talbeteende annat än för stunden - inte sällan tycker vi att kritiken är orättvis: 'hon som kritiserar mig talar minsann både lågt och sluddrigt!' - " (sidan 19 i boken 'språket och vi' - 'svenska för gymnasieskolans teoretiska linjer' - författare: bengt brodow och börje bergström - förlag: gleerups)

Inga kommentarer: