måndag 24 juni 2013

den...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

den jag var - den jag är... varandet - det varandet... det upphörandet av varandet... när den tid - den tiden - är - sort of - inne... havandeskapet med livet - livets havandeskap - havandeskapet med den 'tid' som benämns 'liv' - when is time - sort of - up? - när upphör tids-/livs-/havandeskapet? - who knows - god? // vecka 26 - måndagen den 24 juni år 2013 = 3 dagar efter midsommaraftonen - som - i år - var - inföll på - fredag - fredagen - den 21 juni...