onsdag 12 juni 2013

den tid...

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

den tid som är kvar... - resterande tid... - allt som jag måste göra den tid som är kvar... - resterande tid... - under den tid som är kvar - som för mig återstår - att vara vid liv - vara i liv - innan jordtillvaron - innan det 'tillståndet' - förmultnandet - då när - definitivt - allt är för seent ... obarmhärtigt för seent - jag beklagar det som obarmhärtigt är för seent - äär - och kommer att ha varit - för seent... - tiden 'rinner iväg' - tid som man en tid kan vara - sort of - havande med - havandeskap - 'pregnancy' - ... - det är ju det det hela är fråga om - en sorts havandeskap med tid - en tid - tidsfaktorn är en faktor att räkna med... - endast en begränsad tid kan man vara vid liv... - sedan död - kroppens förmultnande i jord - jorden.. 'själen'! - vart tar den vägen?

Marianne Johansson sa...

thomas nydahl skriver idag på sin blogg bl a om detta att lämna jordelivet... ja det är ju ett gammalt uttryckssätt... jag tänker en aning annorlunda - det är ju jordetillvaron som är det som kommer - det som man har att se fram emot... man kommer alltså till jord - blir - sort of - ett med jord - jorden... men 'själen' hur blir det med den?