lördag 1 juni 2013

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: :: Noam Chomsky : Two kinds of democracy 2/3 ::

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: :: Noam Chomsky : Two kinds of democracy 2/3 ::

6 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

'spectators' and 'participants' - en del bara tittar påå - en del anndra är deeltagare - sånna som - sort of - deeltager - acktivt - alltså ej passivt bara tittar påå - - det är alltså oolika för oolika - varför är det så oolika för oolika... ja sånnt kan man - unter umständen - fundera över... sort of - innnan graaven... för dåå - nere i graven - är ju - 'sort of' - allting för seent.. helt engkelt för seent...

Marianne Johansson sa...

- är jag en deeltagare - eller baara - helt engkelt - en spectator - en som bara tittar på - 'sort of' - being en passiv varelse mer än något - någonting - annat... - jag är nog mer en sånn som är inaktiv än motsatsen - det kan ha med den medfödda personlighetstypen att göra - det kan oxå ha med socialt arv att göra - bl a ...

Marianne Johansson sa...

jag är alltså ej av adlig börd som - t ex - utrikesminister carl bildt är - jag läser numera - sen en tid tillbaka - varje dag det han rapporterar på sin blogg 'alla dessa dagar'... han - carl bildt - är - vad jag tror mig om att ha kunnat förstå - ej en sådan person som hör till kategorien 'inaktiva'... - han är alltså ej en sådan person som anser sig vara obetydlig - utan betydelse - och naturligtvis är han högst medveten om sin överlägsenhet i olika avseenden... (varför skulle han icke ha en sådan medvetenhet - alltså om sin egen överlägsenhet? - redan när han gick i läroverk i stockholm visade han sina framfötter på ett alldeles speciellt sätt - i sin egen speciella känsla av att vara överlägsen alla andra...)

Marianne Johansson sa...

en tolkning kan ju vara att han känner ett stort ansvar - han har ett stort ansvarskännande - redan som 17-åring visade han sin känsla av att vara tvungen att ta ansvar - om nu tydligen ingen annan - inga andra - visade något sådant ansvarstagande - det är något i hans personlighet och hans arv som gör att han är sådan ...

Marianne Johansson sa...

jag schämms alltså ej över att stava helt efter mitt eget spontana tyckande - helt efter min egen spontana känsla för stavning - en slags språklig stavningsmässig frigjordhet - eller vad ska man kalla det - har jag ej tidigare i mitt liv gjort vad jag kunnat för att stava så rätt som öht möjligt? - jo jag har ansträngt mig både i läroverket i lidköping och sedan som sekreterare och korrespondent på kontor i 20 år... men sen - efter ett och ett halvt års arbetslöshet - och då jag i 16 år arbetade som spårvagnsförare - kände jag ej mer något sådant tvång att behöva anstränga mig i rättstavning - och nu som gammal 70-årig - snart - i november - 71-årig - mer eller mindre alzheimerdrabbad - nära graven sig befinnande - gammal 'human being' (för att försöka undvika ordet - det nedsättande ordet - 'kärring'!) - jag tycker gott jag här på min alldeles egna blogg kan kosta på mig lyxen att skriva och stava precis som jag känner för det - andra - om det finns några andra - eller någon - überhaupt - som bryrs ig det minsta om att ta del av min blogg - får väl tycka vad dom - eller den - i så fall tycker - who cares...

Marianne Johansson sa...

'bryr sig' i st f 'bryrs ig'...