fredag 30 augusti 2013

fassungslos...

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

att vara utan förmåga... nämligen den förmåga som kallas 'fattningsförmåga'... ' jag: ett frågetecken...' - så skulle jag vilja karakterisera mig själv...

Marianne Johansson sa...

'a human being! - as simple as that? - YES!' - jag karakteriserar mig alltså ej - så som vom vissa andra gör: - 'jag är författare och kulturskribent'' - hur skulle jag kunna göra det? - jag är ej författare! jag är ej heller kulturskribent! (jag har en erfarenhet som sekr o korrespondent - sittande på kontor i underordnad ställning - och sedan som spårvagnsförare... skulle detta på ngt sätt kunna kvalificera mig att kalla mig 'författare och kulturskribent'? - kaum!