fredag 30 augusti 2013

tids nog...

9 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

nog finns tid - eller? - ja - som det tycks - finns - noch immer - tid...

Marianne Johansson sa...

tids nog upphör dock - obönhörligen - det som är det individuella tids-livet...

Marianne Johansson sa...

det liv som är tid...

Marianne Johansson sa...

som jag redan ngn gång hösten 1983 spontant - i form av en 'dikt' - uttryckte 'saken' ('saken'?):

Marianne Johansson sa...

'jag är havande med tiden - endast döden vet när förlossningens ögonblick är inne - då är livet ute!'

Marianne Johansson sa...

alltså: havandeskapet! - the pregnancy! - ett havandeskap - en pregnancy upphör alltid när - sort of - tiden därför/härför är mogen...

Marianne Johansson sa...

(apropå 'mogenhet' kom jag att tänka på det som förr ibland kallades för 'mogenhetsexamen' - på tyska 'die reifeprüfung'...)

Marianne Johansson sa...

tids nog kommer även för mig - lilla mig - havandeskapstiden med tiden att ha uppnått sin tidsgräns...

Marianne Johansson sa...

jag vet redan nu var jag kommer att ligga - nämligen intill min förstfödde son... - till min kommande 'boplats' går jag en gång i veckan (ja på ett ungefär...) - men sen går jag inte mer - sen - tids nog - ligger jag där - och förmultningen börjar sakta men obönhörligen sin process...