lördag 24 augusti 2013

landskap...

12 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

jag rör mig i förgångenhetens - det förgångnas - landskap... - sort of - med snart 71 år på nacken - med ålderns rätt... (den ständige sekreteraren skrev en bok tror jag betitlad 'förflutenhetens landskap'...)(jag tyckte de orden 'förflutenhetens landskap' var väl funna liksom - och de fastnade därför i mitt minne... och det är alltså den ständige sekreteraren som är inspiration för mig när jag uttrycker mig med orden 'det förgångnas landskap' - 'förgångenhetens landskap'...)

Marianne Johansson sa...

a privilege - sort of - att - inte blott rent fysiskt kunna röra sig - promenera - ute i naturen - utan även - dessutom - kunna röra sig i minnenas landskap...

Marianne Johansson sa...

åldrandets landskap...

Marianne Johansson sa...

richard fuchs: "Du ser inte så gammal ut!" ("visst är det roligt att åren går...")

Marianne Johansson sa...

ijännkännande - en källa till ijännkännande - även en källa till en sorts glädje... en humorns stillsamma glädje... - mer än en gång får jag chans att dra på munn... (när jag läser boken av richard fuchs jag nyss nämnde...)

Marianne Johansson sa...

att läsa hela den boken - på en gång - sträckläsa - det blir för mycket ... men en dos lite då och då av denna humorns mästare - richard fuchs... ja - jag känner mig tillräcklig 'mogen' - åldersmässigt... för det - detta...

Marianne Johansson sa...

felstavningen av ordet 'igenkännande' - har gjorts av mig helt avsiktligt...

Marianne Johansson sa...

det är en liten lindblomsgrön bok i C5-format (om det hade varit ett kuvert!) - under titeln - på bokens framsida finns - faktiskt - en spegel! - där kan man se - i detta fallet jag - en gammal kärring - hur man - eller i detta fallet jag - ser ut! (ingen vacker syn precis - när det gäller mig - i nuläget...)(åldern tar ut sin rätt - that's a fact.)

Marianne Johansson sa...

boken utkom på bokförlaget Forum år 2004... det var vid den tiden jag hade blivit - inte ännu ålderspensionär - men väl sjukpensionär - och ägnade mig rätt mycket åt att orientera mig i vad som fanns att läsa - och jag var medlem i en del bokklubbar - och det var på så sätt jag skickade efter bl a denna lilla humoristiska bok av richard fuchs - något som jag ej ångrar...

Marianne Johansson sa...

boken är ej i C5-format - den är mindre i format - endast 13 cm på bredden och 18 cm på höjden... ett C5-formats kuvert har motsvarande mått 17 cm respektive 23 cm...

Marianne Johansson sa...

spegeln på framsidan av boken - i vilken man alltså kan spegla sig - har formatet 7 cm på höjden och 5 1/2 cm på bredden...(själva spegelramen ej inräknad...)

Marianne Johansson sa...

'tillräckligt mogen' i st f 'tillräcklig mogen'...