torsdag 26 september 2013

anspråk...

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"anspråkslös" eller "anspråksfull"... - är jag det eena eller det anndra? ... - ibland det eena - ibland det anndra... - kanske att det förhåller sej så... kanske... att göra anspråk på att vara en 'being' - 'en human being' - är det något som är 'oanständigt/'otillbörligt'? - boorde inte vara det - eller?

Marianne Johansson sa...

jag är iaf 'haavande' - 'haavande med tiid' - immer noch... noch immer... "jag är haavande med tiiden - endast dööden veet när förlosssningens öögonblick är innne - dåå är livet ute!" - då är tiden ute! - then time is up! - då har det individuella kroppsliga - 'timeliga' - 'timmliga' - livet upphört... - men - som i fallet gidlund - som 'fick'(fick?) sin kropp att upphöra att fungera den 17 sept - dvs förra veckan - han finns ju doch - immer noch - via sin blogg... eller? - kommer jag - även lilla jag - att 'finnas' när mitt tids-havandeskap - kroppsligen - upphört? - den frågan är obesvarad - ingen bryr sig om min blogg nuu - när jag är haavande med tiiden - varrför skulle då Nåågon - Nåågra - plöttsligen - bry sej omm den när mitt 'tiidshavandeskap' - kroppsliga liv - upphört (?) ... - en del är schänndisar både unnder sin livstid och däreffter - sommliga ej - jaag höör - vad jag förschtåår - vad jaag kan förschtåå - till den seenare kattegorien... but who cares(!?) - i don't care! - not the slightest! - that's a fact...