torsdag 26 september 2013

Chomsky on Dershowitz' "jihad" against Finkelstein Part 1

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

det finns något som heter 'lobbying' och 'lobbying against'.... sådant är vanligt förekommande in the united states of america - id est the US - och sådant är även vanligt förekommande i the united states of europe - id est what is usually called the EU - the European Union...