torsdag 13 februari 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Joan Didion's Blue Nights - Short Film - Chapter 2...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Joan Didion's Blue Nights - Short Film - Chapter 2...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

under detta you tube clip - som jag förde över den 12 februari år 2012 - skrev jag två kommentarer - daterade den 13 februari år 2012...(exakt 2 år har alltså förrunnit sedan dess...)