måndag 28 april 2014

den 28 april år 2010...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

på det datum som var det aktuella för - just i dag - exakt 4 år sedan - d.h. den 28 april år 2010 - så finns ingenting öht av mig blog wise producerat... (= ett konstaterande av faktum...)