fredag 25 april 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Katrina vanden Heuvel interviewed on Democracy Now...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Katrina vanden Heuvel interviewed on Democracy Now...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

det har nu - just i dag - förrunnit exakt 3 år sedan jag - den 25 april år 2011 - förde över detta från 'democracy now!'...