tisdag 29 april 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: René ...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: René ...: Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: René Descartes: Ich denke also bin ich (Lesung)

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

jag håller med cartesius hundraprocentigt: så länge jag tänker är jag tilll! - 'cogito: - ergo sum!' - jag tänker - alltså är jag! - är = är jag tilll - finns jag - känns det som att jag lever... - mer pregnant än att uttrycka det så: 'cogito ergo sum!' - alltså endast tre stycken latinska ord - kan man väl knappast tänka sig... 'tilll' är av mig meedvetet stavat med 3 stycken 'l' - för att få frambetooningen....)

Marianne Johansson sa...

själva you tube clippet - på tyska språket - som jag tydligen redan den 11 november år 2012 förde över - men som - noch - även rubrikmässigt finns på det datum som var aktuellt för - i dag - exakt 1 år sedan - d.h. den 29 april år 2013 - finns alltså ej mer på min blogg att taga del av - alas!