lördag 31 maj 2014

bernur: Varför gå över ån efter vatten?

bernur: Varför gå över ån efter vatten?: Nej, jag tyckte inte att EU var någon bra idé när det var folkomröstning för tjugo år sedan, och utnyttjade min medborgerliga rösträtti...

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

det gläder mig somehow att det nu framgår vilken - sort of - inställning han - björn kohlström - har till det som kallas 'EI'...

Marianne Johansson sa...

dessutom gläder det mig att han tar sitt ansvar och tar tillvara den möjlighet han har att rösta... själv har jag ej gjort detta - av ren slöhet - och med tanke på att jag är så gammal som jag är... - ett slag 'politikerförakt' finns nog även hos mig - alas! - upptäckte just att jag av misstag i kommentaren här innan råkade skriva 'EI' - det skulle naturligtvis ha stått 'EU'...

Marianne Johansson sa...

'ett slags' i st f 'ett slag'...