fredag 23 maj 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Julian Assange on Bill Maher

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Julian Assange on Bill Maher

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

för - i dag - exakt 1 år sedan - d.h. den 23 maj år 2013 - så blev detta av mig blog wise publicerat...