fredag 23 maj 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: John Pilger - Iraq, Terrorism and 911 Lies

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: John Pilger - Iraq, Terrorism and 911 Lies

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

den 23 maj år 2011 - dvs för - i dag - exakt 3 år sedan - så hittade jag - bl a - detta på you tube...