måndag 26 maj 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: John Pilger - Iraq, Terrorism and 911 Lies

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: John Pilger - Iraq, Terrorism and 911 Lies

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

det har nu - just i dag - hunnit 'förrinna' ej mindre än 3 hela år sen jag - den 26 maj år 2011 - bl a - hittade detta på you tube...