fredag 20 juni 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: idag...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: idag...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

en aning 'självbiogragfiskt'(?) blev detta av mig 'författat' - und zwar vor genau 3 jahren - d.h. am 20. juni des jahres 2011... (jag är - till skillnad mot många andra - tämligen oberest...)