torsdag 23 oktober 2014

Fler äldre i Göteborg känner sig delaktiga i omsorgen - Vårt Göteborg

Fler äldre i Göteborg känner sig delaktiga i omsorgen - Vårt Göteborg

8 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

trots att jag ej själv - på eget initiativ - av egen fri vilja - ansökt om 'hemtjänst' - så fick jag det/den ändock beviljat/beviljad... - det/den har ej funkat för mig... . jag hör uppenbarligen till de 6 procentena som är missnöjda... - om jag själv - av egen fri vilja - på eget initiativ - ansökt om 'hemtjänst' - så hade kanske situationen varit en annan... - att - så som iaf jag själv upplevt det - bli behandlad - bemött - som om man vore - sort of - förståndshandikappad - är det något som känns positivt? - i would say no!

Marianne Johansson sa...

ännu bor jag i den studentbostad som jag nu sen oktober år 1983 bor i... men för hur länge noch? - graven är mitt nästa hem...

Marianne Johansson sa...

att bli behandlad som om man vore förståndshandikappad - bli bemött med en sådan attityd... känns det - på något som helst sätt - som något positivt? - i would say no! - om ingen annan kan visa mig någon som helst respekt - så försöker jag iaf själv - så länge som det bara går - att respektera mig själv som männischa - jag försöker ägna mig åt något så fint som kanske kan benämnas självrespekt! - den sista levnadsfasen - innan graven! - att jag skulle kunna uppfatta det som något 'fint' och - sort of - ur mitt perspektiv - önskvärt - att komma - t ex via 'färdtjänst' - till det som kallas 'äldrepsykiatriska mottagningen' i mölndal - nej - jag värjer mig in i det längsta för att - mot min egen vilja - tvångsmässigt - bli förpassad - skickad via färdtjänst - till ett sådant ställe... inalles 2 ggr har en distriksläkare på närmsta vc förpassat mig dit - för ca ett år sen av distriksläkare maria jansson - för ca ett halvår sen av distriksläkare annika nyström på samma vc... det finns uppenbarligen för en sådan perschoon som jag inget annat alternativ att få finnas till som männischa - såsom en fullvärdig männischa - än att 'acceptera'- sort of - hålla till godo med - vad andra tycker verkar bäst för en sånn som 'moi'... - jag har alltså - av självrespekt - båda gångerna tackat nej till det fina erbjudandet att bli förpassad till ett ställe för äldre psykiskt sjuka...

Marianne Johansson sa...

by the way: det finns ett ord som heeter 'dialåååååg' - och det finns ett ord som heter 'bruuuukare'... det är - så har iaf jag förschått det - ord att - sort of - räääkna med - i vissa sammanhang - det har jag förschtått...- jag undanber mig både 'dialog' och att nenämnas med 'epitetet' 'brukare'... vilken männischosyn har vissa typer - det kan man u.u. fråga sig...

Marianne Johansson sa...

jag har hört att brottslingar brukar bli utsatta för detta som kallas 'dialog' - jag anser mig ej vara en brottsling...

Marianne Johansson sa...

att någon - några - öht har varit - har kunnat vara - så skamlösa - att komma på att man ska kunna benämna männischor med beteckningen 'brukare' ... - visserligen - om man jämför med benämningen 'missbrukare' - så är väl kanske benämningen 'brukare' mindre nedvärderade... - visserligen... - jag har i hela mitt liv varit helnykterist - och är så immer noch... - jag har aldrig varit någon missbrukare av vare sig det ena eller andra slaget...

Marianne Johansson sa...

'benämnas' i st f 'nenämnas'...

Marianne Johansson sa...

'förschtått' i st f 'förschått'...