fredag 31 oktober 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: levd tid - betydelsen av levd tid...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: levd tid - betydelsen av levd tid...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

hur många år har - just i dag - 'förrunnit'? - sen jag - sort of - producerade detta? - antwort: exakt 4 hela år!