söndag 30 november 2014

lever - och är till...

5 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

lever - och är till = finns!

Marianne Johansson sa...

att - sort of - somehow - ut trycka sej - som - till exempel - i mitt speciella fall - blog wise - kommentarsmässigt - spontant...

Marianne Johansson sa...

'något' bottnar i 'något' - har sin - sort of - 'botten' i 'något' - dvs har sin 'orsak' i 'något'...

Marianne Johansson sa...

orsak finns - orsak till att finnas finns... - as long as there is life - så finns även en 'orsak' - en 'förutsättning' - sådant som möjlig gör liv... till exempel fungerande lever - inklusive fungerande bukspottkörtel - förutom - selbstverständlich - fungerande hjärta och lungor - och tillräckligt stark aorta vägg... (min syster dog den 29 mars i år - und zwar pga bristande - brusten - aorta vägg...)

Marianne Johansson sa...

hade först tänkt att skriva en ytterligare kommentar under maja lundgrens senaste inlägg på hennes blogg - 'cronache di maja'... - men valde i stället att skriva detta på egen blogg... (jag har tolkat det som att jag nog - egentligen - ej är så speciellt välkommen att kommentarsmässigt skriva på hennes blogg...)