måndag 24 november 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: uppmärksamhet...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: uppmärksamhet...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

när blev detta av mig - sort of - blog wise - 'författat'? - antwort: am 24. november des jahres 2010 - d.h. för - i dag - exakt 4 år sedan...