onsdag 26 november 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: bliven...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: bliven...

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

nun - immer noch - 'på'... aber dann - wann? - nicht anders als 'i' - nämlich 'i jorden'... 'i jorden'= i livet? - nej! = 'i jorden' = 'ej i livet'... - 'på jorden' = sort of 'i livet'?! - ja: noch immer - aber wie lange noch?

Marianne Johansson sa...

redan för fyra år sedan - så som här framgår - så kretsade - sort of - mina tankar sålunda - på dät - dätta - sättet... - inte speciellt konstigt... - när - sort of - gravtillvaron - gravförmultnandet - närmar sig alltmer - und zwar för varje dag som - sort of - förrinner...