fredag 26 december 2014

den jag vaar...

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

den jag vaar... - den jag äär... - unterschied? - ja - ich würde sagen... - att ha vaarit - att vaara... - att blii... - att bli dööd... - att vara leevande - bliivande dööd... - att vaara - leevande - på väg att döö... - är 'målet' DÖD - DÖDEN?

Marianne Johansson sa...

'det är väägen som är...' var det såå hon formulerade sej - hon karin som ligger - liksom viktor rydberg - i den kyrkogård där även lilla 'moi' kommer att ligga - und zwar när DÖD infunnit sig...

Marianne Johansson sa...

det jag här 'blog wise'- 'kommentarsmässigt' - skrev - 'publicerade' - und zwar klockan 13:25 - blev av mig - medelst 'pen and paper' - 'papper och penna' - 'författat' - inte klockan 13:25 heute - sondern den gångna natten - die vergangene nacht... (jag = 'a natural born poet'... var det så hon maja lundgren skrev på sin blogg - syftande på 'moi'.... jag som presenterat mig sålunda: 'jag är ej författare - jag är ej kulturskribent... - vad ää jaa då? - ee männscha bara! - as simple as that? - YES!' - det jäller att försöka verka öödmjuk... - jag tycker det är ett - sort of - fint mänskligt drag - detta att förschöka verka - kanske t o m vaaara?! - öödmjuk... på gravens rand - sort of - what else?