tisdag 23 december 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: ENLIGHTENMENT MINUTES (playlist)

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: ENLIGHTENMENT MINUTES (playlist)

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

wann wurde - unter anderem - dies von mir gefunden och överfört? - antwort: den 23 december år 2012 - dvs för - idag - exakt 2 år sedan... ('übertragen' ist das betreffende wort för 'överfört'...jag har lite svårt att på mitt tangentbord - omedelbart och ögonblickligen - få fram det tyska y:et... that's why jag ofta skriver 'överfört' i st f det tyska ordet med tyska y:et...)